Beijer bv , gevestigd aan de Dieselstraat 6 7131 PC Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

https://www.beijer-bv.nl   Dieselstraat 6   7131 PC Lichtenvoorde   +31 544372166

Voor vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Beijer bv, Dieselstraat 6 7131 PC Lichtenvoorde   0544-372166 info@beijer-bv.nl 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Beijer bv verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer, KvK nummer, BTW nummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beijer-bv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken    

Beijer bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                            

het afhandelen van uw bestelling en betaling;

verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

om goederen en diensten bij u af te leveren;

Beijer bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.;

Beijer bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Beijer bv gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Beijer bv werkt met Microsoft en met programma’s en systemen die nodig zijn voor het verwerken van onze administratie.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beijer bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Beijer bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beijer bv gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beijer bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beijer-bv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beijer bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan telefonisch contact met ons op of via info@beijer-bv.nl.

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

Beijer bv kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden u derhalve aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we u via andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Wanneer u na een aanpassing van dit Privacybeleid de service blijft gebruiken, verklaart u zich impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.

12. Overige

De auteur van deze website en www.beijer-bv.nl zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van www.beijer-bv.nl die deze site of de auteur gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.