EIGENDOMSVOORBEHOUD:

goederen blijven ons eigendom zolang zij niet geheel betaald zijn. Voor al onze transacties gelden de bij de K.v.K. te Arnhem gedeponeerde algemene voorwaarden.

H.R. 08034607 Voor al onze transakties gelden de bij de Kamer van Koophandel te Arnhem gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan op aanvraag kosteloos een exemplaar wordt verstrekt.