EIGENDOMSVOORBEHOUD:

goederen blijven ons eigendom zolang zij niet geheel betaald zijn. Voor al onze transacties gelden de bij de K.v.K. te Arnhem gedeponeerde algemene voorwaarden.


* Bij het verschijnen van deze prijslijst zijn alle voorgaande prijslijsten vervallen *


H.R. 08034607 Voor al onze transakties gelden de bij de Kamer van Koophandel te Arnhem gedeponeerde algemene voorwaarden, waarvan op aanvraag kosteloos een exemplaar wordt verstrekt. -1-